[About me] 2 năm ra đời site: Toiphammaytinh.com


17/2/2011 - 17/2/2012

Xuất phát điểm từ niềm đam mê và một chút sở thích về Luật mình đã triển khai ý tưởng cụ thể nó thành 1 site (dạng blog) để chia sẻ các nội dung về Tội phạm máy tính ở Việt Nam

Tổng kết 2 năm qua có gì thay đổi nhỉ ?

Về mặt lý luận - thực tiễn Tội phạm máy tính ở Việt Nam

Nét nổi bật
- Các điều luật về loại tội phạm này đã được bổ sung vào Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009 - Đây là cơ sở để phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này
- Lực lượng chuyên trách đã được thành lập và hoàn thiện - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - C50 BCA, Trung tâm Ứng cứu máy tính - VNcert ..v.v. Đã có những kết quả đấu tranh bước đầu: Hàng loạt vụ dùng thẻ tin dụng giả để mua vé máy bay, tấn công website..v.v.. đã phần nào HẠN CHẾ và RĂN ĐE các nhóm đối tượng.
- Hàng năm , tổ chức các Hội thảo, Hội nghị quy mô về lĩnh vực An ninh mạng, bảo mật, tội phạm sử dụng công nghệ cao ...v.v

Hạn chế:
- Còn thiếu các quy định "Chứng cứ điện tử" - các vấn đề liên quan.
- Các văn bản dưới luật chưa được hoàn thiện. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chưa có hướng dẫn luật với các điều mới được bổ sung, hoàn thiện ( 224, 225, 226, 226a, 226b)
- Trang thiết bị và lực lượng đấu tranh còn mỏng- trong khi về lý thuyết thì lại đông: Thanh tra CNTT, Ứng cứu, Cảnh sát...v.v
- Sự phối hợp giữa các lực lượng còn hạn chế: Mỗi lực lượng đi theo 1 nhánh riêng :))

Ngoài ra, khái niệm về "Tội phạm sử dụng Công nghệ cao" - "Tội phạm máy tính" - "Tội phạm sử dụng máy tính" - cũng như các vấn đề có liên quan như "Chứng cứ điện tử" - các quy định liên quan ... v.v.


Về riêng blog Toiphammaytinh

Tạo được 1 kết nối để NHẬN CÁC THÔNG TIN TỐ GIÁC TỘI PHẠM 
- Do kiến thức của cá nhân, mới chỉ bước đầu SƯU TẬP được các vấn đề về "Tội phạm máy tính" - ở phạm vi TỰ NGHIÊN CỨU
- Mảng kiến thức về CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ - gần như bằng 0
- Các tài liệu khác về Tội phạm máy tính thì nhiều nhưng lại hạn chế công bố.
Dự kiến thời gian tới:
- Post các ebook về forensic của nước ngoài để làm tài liệu
- Post các tool forensic khá khá phổ biến được ứng dụng trên thế giới - CÓ THỂ TRONG CÁC TOOL đưa LÊN CÓ CHỨA CRACK :))
- Tiếp tục cập nhật các thông tin tài liệu Hội thảo, tài liệu tập huấn...v.v

Các mốc

17/02/2011: Ra đời Blog toiphammaytinh - sử dụng toiphammaytinh.blogspot.com
06/10/2011: Mua tên miền toiphammaytinh.com
17/02/2012: Tròn 1 năm :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA