[RAT] Dạo này thích soi Tuổi trẻ online ghê :))


Bài trước mình đã soi cái kết quả con số 83% vi phạm bản quyền theo BSA đánh giá đối với Việt Nam
Còn giờ là về nội dung của bài viết này


Toi-pham-cong-nghe-cao-gay-thiet-hai-hon-ma-tuy.html


Đánh giá chung thì không có gì mới lạ... chèn mấy hình ảnh và lược dịch 1 số nội dung :)) để cho nó HOT cùng cái Interpol 80 tại Việt Nam


Title gốc của bài này là : 
Cyber Crime: Big, but not Bigger than Drugs


thì tác giả "phải chăng" là dịch thành Tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại hơn ma túy
Còn đây là link :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA