[RAT] Nhặt sạn trên Tuoitreonline :))

 Trên tuoitreonline đăng 1 bài về việc 46% doanh nghiệp không biết dùng email để làm gì... phía cuối giật cái title Tỷ lệ vi phạm bản quyền Việt nam là 76%.

Lên BSA check phát... được cái này

:))
Nói chung, nếu đã có cái tâm thì nên check lại trước khi đưa ra cộng đồng mạng


Nguồn:


Link báo: http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/462221/46-doanh-nghiep-khong-biet-dung-email-de-lam-gi.html
Linh báo cáo của BSA : http://portal.bsa.org

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA