Posts

Showing posts from October, 2011

[RAT] Dạo này thích soi Tuổi trẻ online ghê :))

Image
Bài trước mình đã soi cái kết quả con số 83% vi phạm bản quyền theo BSA đánh giá đối với Việt Nam Còn giờ là về nội dung của bài viết này Toi-pham-cong-nghe-cao-gay-thiet-hai-hon-ma-tuy.html Đánh giá chung thì không có gì mới lạ... chèn mấy hình ảnh và lược dịch 1 số nội dung :)) để cho nó HOT cùng cái Interpol 80 tại Việt Nam Title gốc của bài này là :  Cyber Crime: Big, but not Bigger than Drugs thì tác giả "phải chăng" là dịch thành  Tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại hơn ma túy Còn đây là link :))

[RAT] Muốn giầu nhanh nên lừa đảo thẻ tín dụng :)

Image
Giai đoạn 2004-2006, trộm cắp thông thẻ tín dụng rồi sử dụng... hay người đọc vẫn được nghe dưới cái tên "thẻ tín dụng đen", "thẻ tín dụng chùa" hay thân mật hơn "CC chùa". Và đến nay và có lẽ cả sau này nữa, CC chùa vẫn sẽ tồn tại và là nguồn thu vô cùng lớn đối với giới UG đồng thời cũng là nhân tố kìm hãm sự phát triển của Thương mại điện tử. 1. Thẻ tín dụng "trắng" và "đen' Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, phát triển của hạ tầng và mở rộng các hình thức thanh toán qua mạng (giao dịch thương mại điện tử)... thẻ tín dụng đen tồn tại và phát triển. Cho dù, thực tế ở Việt Nam, việc sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch chưa phổ biến, hạ tầng phát triển các dịch vụ, các hình thức thanh toán qua thẻ còn hạn chế và đặc biệt là tâm lý "không tin tưởng" của người dùng vào các dịch vụ. Người mua vẫn thích sử dụng "tiền tươi" hơn song Thẻ tín dụng đen lại phát triển

[Security] Facebook Attach EXE Vulnerability

Image
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Summary: When using the Facebook 'Messages' tab, there is a feature to attach a file. Using this feature normally, the site won't allow a user to attach an executable file. A bug was discovered to subvert this security mechanisms. Note, you do NOT have to be friends with the user to send them a message with an attachment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Description: When attaching an executable file, Facebook will return an error message stating: "Error Uploading: You cannot attach files of that type." When uploading a file attachment to Facebook we captured the web browsers POST request being sent to the web server. Inside this POST request reads the line: Content-Disposition: form-data; name="

[Security] International Serious and Organised Crime Conference 2010

Image
International Serious and Organised Crime Conference 2010 Presentations Conference opening Dr Adam Tomison, Director, Australian Institute of Criminology Chief Commissioner Simon Overland, Victoria Police Video presentation on CriminologyTV Dealing with serious and organised crime must become a serious business within all national security strategies Mr William Hughes CBE, QPM, Director General, UK Serious and Organised Crime Agency (SOCA) Video presentation on CriminologyTV Groping to understand Russian Criminal Groups (RCGs) Professor Ethan Burger, University of Wollongong Presentation slides (PDF 5.5MB) Balancing individual rights with the need for a contemporary, coercive power’s based approach to organised crime in Victoria Mr Adam Chernok, Office of the Chief Examiner, Victoria Police Drugs: Emerging trends Peter Vallely, Australian Crime Commission Heroin importation trends and investigations: Victoria Detective Superintendent Doug Fryer, Victoria Police

[Tài liệu] Most common Computer Crime and Security Breaches Australia 2003 - 2006

Image
As few police agencies identify cybercrimes separately, the chart below presents results of the 2005 Australian computer crime and security survey, conducted by AusCERT, Australian High Tech Crime Centre and various state, territory and federal police agencies. One hundred and eighty-one organisations from manufacturing, information technology, federal and state government, utilities, finance, and education sectors responded to the survey. These data are indicative only as the sample is not necessarily representative. Caution therefore should be taken when generalising from the following data. Differences published in previous editions of Facts & figures may be due to differences in the organisations participating each year. In the 2005 survey 35% (n= 63) of these organisations reported experiencing electronic attacks that harmed the confidentiality, integrity or availability of network data or systems. (Source: Australian crime : facts and figures 2005)

[Tài liệu] Quan điểm và định hướng phát triển xuất nhập khẩu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam thời kỳ 2011- 2020

PGS. TS. Lê Danh Vĩnh Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Công Thương TS. Hồ Trung Thanh Viện Nghiên cứu Thương mại I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2001-2010 Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của đất nước. Xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế, xã hội như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Nhịp độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm giai đoạn 2001-2010 ở mức cao, đạt 19%/năm. Quy mô xuất khẩu tăng từ 15 tỷ USD năm 2001 lên 72,19 tỷ năm 2010, tăng hơn 4,7 lần. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trên GDP tăng từ 46% năm 2001 lên 70% năm 2010. Mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú và đa dạng. Nếu như năm 2004, Việt Nam chỉ có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD thì đến hết năm 2010 đã có 18 nhóm hàng, trong đó có 10 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1

[RAT] Đào ít đồ cổ lên để ngâm cứu

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010 Cục TMĐT&CNTT 2010 Báo cáo Tình hình đào tạo Thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng năm 2010 Cục TMĐT&CNTT 2010 Vietnam e-Commerce Report 2009 Cục TMĐT&CNTT 2010 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 Cục TMĐT&CNTT 2009 Workshop Data Privacy Capacity Building in E-commerce (II) Cục TMĐT&CNTT 2009 Workshop Data Privacy Capacity Building in E-commerce (I) Cục TMĐT&CNTT 2009 Hội thảo xây dựng năng lực bảo về dữ liệu cá nhân trong Thương mại điện tử (tiếp theo) Cục TMĐT&CNTT 2009 Hội thảo xây dựng năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Thương mại điện tử Cục TMĐT&CNTT 2009 Vietnam E-commerce Report 2008 Cục TMĐT&CNTT 2009 Báo cáo thương mại điện tử 2008 Cục TMĐT&CNTT 2008 Đào ít đồ cổ lên để mọi người ngâm cứu Nguồn : :)) Ghi rõ nguồn http://www.moit.gov.vn khi trích dẫn lại tin từ trang tin này