Các giai đoạn thu thập Chứng cứ điện tử

Trên thế giới tội phạm máy tính (hay còn gọi là tội phạm mạng) đang ngày càng phát triển mạnh. Ở
Việt Nam, tội phạm mạng phát triển chưa nhiều, nhưng cũng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy tính chất
nguy hiểm của nó, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng và đời
sống kinh tế - xã hội nói chung.
Tội phạm mạng là loại tội phạm gây án thông qua phương tiện điện tử. Do đó, để truy tìm tội
phạm mạng cần phải có những chứng cứ điện tử. Theo điều 64 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
của Quốc hội Việt Nam thì chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục dùng làm
căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, những tình tiết cần thiết cho việc giải quyết
đúng đắn vụ án.Vậy thì việc thu thập chứng cứ điện tử diễn ra như thế nào để đảm bảo yêu cầu pháp
lý? Bài viết này xin giới thiệu 3 giai đoạn chính của quá trình thu thập, xử lý chứng cứ điện tử, đó là:
- Chuẩn bị dữ liệu chứng cứ;
- Xác định chứng cứ;
- Phân tích chứng cứ;
............. (lược trích).....

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA