[Thông tư] Quy định của BLHS về tội phạm trong lĩnh vực CNTT và VT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Toàn văn : http://www.moj.gov.vn/

 

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA