Posts

Showing posts from November, 2014

[Thông tư] Quy định của BLHS về tội phạm trong lĩnh vực CNTT và VT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông Toàn văn :  http://www.moj.gov.vn/