[Tool] Làm sao để phát hiện STL Malware trong Unikey


Sinh tử lệnh thì mọi người đã biết rồi
File nhiễm thì nhiều......... nhưng, kiểm tra từng tý 1 vậy
+1 vào Unikey
Tool:
Do Xnohat: http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/41423.hvaThông tin
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/0/41404.hva

Bước 1: Tải file Phát hiện Malware STL trong Unikey
Kiểm tra Tool xem có bị STL inject hem :)


File CheckUnikeySTLVirus-32bit.exe

MD5: 66d24e692b2b988d150a5bc0d39e84e7
SHA1:236cd93f79ab27d473ce36f653e2f58e097e5c9c
CRC32:8a5ef616

Bước 2: Copy file này vào thư mục chứa Unikey và Run

- dính  :((


Hoặc okies :))
Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA