[RAT] Quảng cáo mùa Valentine 2012

Không khi có vẻ tấp nập... nhiều quà, nhiều quảng cáo :)


+ Nhà nghỉ
+ Món quà
+ Vô số các dịch vụ phụ
- hoặc là ngặm nhấm nỗi buồn :)))))))))))))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA