[RAT] Quảng cáo mùa Valentine 2012

Không khi có vẻ tấp nập... nhiều quà, nhiều quảng cáo :)


+ Nhà nghỉ
+ Món quà
+ Vô số các dịch vụ phụ
- hoặc là ngặm nhấm nỗi buồn :)))))))))))))

Comments

Popular posts from this blog

[Security] 10 version windows 8

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum