[RAT] Mobile Marketing thì đúng hơn?


Vừa đọc trên Vietnamnet , ý tưởng và hiện thực đã phổ biến ở các nước khác trên thế giới đã lâu. Hy vọng đây là hướng đi mới cho các

+ Dịch vụ
+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Doanh  nghiệp ứng dụng triển khai trên Mobile


Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com