[RAT] vnexpress thay đổi nội dung bài báo đã viết về vụ Forum BKAV

Tóm lược vấn đề

1. vnexpress có bài báo công bố Hacker phát tán 8 sai lầm bảo mật của Bkav
Mình đã tóm tắt và đưa lên blog:


2. Trên HVA, anh Conmale có đưa ra 1 số ý kiến phản biện về cách dùng từ của tác giả bài viết.


Link gốc tại HVA: posts/list/630/41193.hva

3. Và kết quả trên vnexpress hiện nay: Bài báo âm thầm sửa - 1 cách PR hay là ??? :)Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA