[RAT] Càng tìm hiểu thì càng hụt hẫng mà thôi

Đôi khi, cứ muốn bóc tách....... hiểu rõ mọi vấn đề thì càng thấy sợ và càng hụt hẫng mà thôi .........

Giống như Triết học mà quá đào sâu thì Tẩu hỏa nhập ma

:))

P/S: Cảm hứng nhân cái vụ Sinh viên FPT :))

Comments

Popular posts from this blog

[Security] 10 version windows 8

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum