[RAT] 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012), sáng 3/2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
....

Có thể lượm nhặt trên 1 vài báo và

Có vẻ không khí khá im lìm :(

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA