[RAT] Tiền thưởng Tết năm 2012

Ngồi lướt tý báo mạng kiếm chút thông tin bỏ vào cái đầu phẳng mà toàn thấy Tiền thưởng Tết

Ông này khen nhiều, ông kia kêu ít . . .

Kinh tế khó khăn nên cũng sinh ra nhiều cái thứ :(

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com