Người bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân

Dựa theo những bài báo lá cải cùng tít " cháy không rõ nguyên nhân" :))

Báo mạng giờ "ăn theo" nhiều quá......... không có hướng chuyên biệt

Mình đang vơ đũa cả nắm chăng :((

Đọc thấy nhàm

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA