[RAT] Lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Thìn

Lịch nghỉ như sau: Từ 21/01/2012 đến 29/1/2012

Nghỉ ngày thứ 6 - ngày 27/01/2012 (tức ngày 5 tháng giêng năm Nhâm Thìn)

Đi làm bù vào ngày thứ 7 - 4/2/2012 (tức ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Thìn)


Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA