[Kịch bản 1] Đội 141 làm nhiệm vụ

Con người sinh ra bản chất là tốt. Nhưng, cũng có lẽ trong 1 giây phút nào đó... họ trở lên xấu sa và tội lỗi. :)

Đôi khi, họ cũng là tác giả của nhiều kịch bản trong cuộc đời (bi kịch, hài kịch..)

Để có thể giúp phát huy khả năng sáng tạo.... Hãy tưởng tượng :). Tất nhiên trên cơ sở 1 thực tế nào đó...

Trên blog này, mình sẽ cụ thể nó bằng các Kịch bản. Rất ngắn gọn, súc tích và có lẽ Mang tính cá nhân nhiều hơn

Kịch bản 1: Nhân chứng kiến đội 141 làm nhiệm vụ. Không áo giáp, không đồ bảo vệ và quá chủ quan

Đội 141 đang thực hiện nhiệm vụ
Người dân vây kín xung quanh
01 xe ô tô bị giữ lại để kiểm tra giấy tờ
Thực tế trong xe có 100 bánh ma túy, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Trên xe có 4 đối tượng được trang bị súng, lựu đạn.
Nghĩ tiếp, cũng thấy Thương vong nhiều :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA