[RAT] Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Tọa đàm khoa học “Đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đồng chí TS Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình tổ chức lực lượng và yêu cầu đối với công tác đào tạo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiếp đó các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, tình hình tội phạm về máy tình, tình hình công tác khôi phục, khai thác dữ liệu điện tử, tình hình công tác tổ chức cán bộ và những yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ hoạt động trực tiếp trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.
Cũng tại buổi tọa đàm, Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khai trương Văn phòng cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin và ra mắt Ban điều hành văn phòng này.

Nguồn : /2011/11/1559.aspx

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA