[RAT] Thêm hàng loạt các site giả mạo khác

1. Site giả mạo C15 (cũ) : c15.biz
Site này cũng tương đối lâu

2. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang : http://trandaiquang.com/


Ngoài ra, có nhiều site khác...........
Ngoài lề, nếu các đối tượng trên dùng CC chùa để reg thì việc tìm ra chúng là rất khó. Nhưng, việc report đối với các nhà quản lý để đóng cửa thì đơn giản hơn

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA