[Securityoverride.com] Software Cracking Level 3

Level này có chút mới hơn... viết tut cẩn thận vậy :))

Hướng dẫn Patch Software Cracking Level 3 tại securityoverride.com
Link
Tool
Peid, IDA và OllyDbg

Sau khi download về... ta tiến hành thôi
Giao diện chính: Vẫn là yêu cầu nhập Serial ----> Trùng với Password hoặc Hiện pasword


B1. Load với PEid xem
Viết bằng Dev C++ và No Crypto .... quá tốt

B2. Load vào IDA xem
Đập ngay vào mắt là cái này:
 Như vậy, nó sẽ hiện Password ở Nag rồi..... tiến hành Patch thôi

B3. Soi code trên IDA nào
Giao diện như ở đầu
Tiến thêm thấy cái này
Dòng Congratulations !!!.... Nhưng trước đó lại là JZ :))

B4. Thử change ZF=0 xem :)). Set BP rồi F9 nào
Tiến hành F9 nào
Nhập fake Serial: tpmt

Nhập: change ZF=0
Rồi F8
Đúng như dự đoán

Giờ ta làm ngoài lề, Patch thử xem

B1. Vào add của IDA vị trí cần Patch

Như vậy là 401686
Load trên OllDbg
Tiến hành Patch với OllDbg
Rồi ta được file Patch
Test thử xem

Rồi, okies.... giờ vào ghi điểm thôi :))


Ngoài lề, do Chưa quen sử dụng IDA nên vẫn patch bằng OllDbg ... Patch ở OllDbg đơn giản và dễ hiểu hơn :))
Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA