[Tài Liệu] Module 14 - SQL Injection CEH V7

Bản V7 đã ra..... ngồi đọc tý :)
Ai có nhu cầu có thể download : http://www.mediafire.com/?bdtj7wcei98h1ev


Có rất nhiều thứ hay trong đó


Nếu bạn quản trị, bạn sẽ thấy cần phải bảo vệ mình như thế nào :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA