[?_?] Chinese Government Launching Online Attacks (part 2)

Chả biết có sự vô tình nào trong việc Chinese Government Launching Online Attacks không mà giờ, mọi bằng chứng đã được xóa :))
Link video đã bị xóa

Ây da.... Tàu tàu khựa

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA