[Phân tích] Đa phần người dùng internet sử dụng 1 mật khẩu cho nhiều User

 Do you use the same password for every website?

Almost 16 million use same password for every website, study finds

 Và, tôi nghĩ bạn cũng nằm trong số đó :))

Bạn không tin? Tôi có thể chứng minh cho bạn thấy :))

Hãy để lại cmt nếu bạn ko tin

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA