[Phân tích] Facebook Việt Nam năm 2011


- CPM – Cost per a thousand impression: Publisher được tính giá quảng cáo theo mỗi 1.000 impression ( impression chính là lần thấy quảng cáo, tương đương với pageview trong google nếu anh em đặt hết cái banner quảng cáo trên tất cả các page của website).
- CPC – Cost per click : Publisher được tính tiền mỗi khi người truy cập bấm vào link text hay banner quảng cáo. Mỗi IP chỉ được tính hợp lệ là 2 -3 click /ngày. Giá trung bình thế giới mỗi click được tính khoảng $1,00. Mạng CPC lớn nhất hiện nay chính là Google Adsense .
- CPA hay CPS: Cost per Action hay Cost per Sales: Publisher được tính tiền mỗi khi người truy cập từ trang website của Publisher bấm vào quảng cáo và đăng ký hay mua hàng theo chương trình quảng cáo. Giá mỗi CPA có thể lên tới $20 – $40 . Một số network CPA lớn là : Hydra , NeverblueAds , Maxbounty…v.v.
Theo độ tuổi:
Theo giới tính:
Ngoài lề

Source: socialbakers

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA