[Phân tích] Từ 2008 - 2011, người Việt Nam truy cập internet qua trình duyệt nào

Trình duyệt nào được sử dụng phổ biến ở Việt Nam?
Hệ điều hành nào?
Qua thống kê trên có thể thấy:
IE chiếm 54,42%
Firefox 35,09%
Chrome: 8,43%
Opera: 1,27%
Safari: 0,51%
Other: 0,28%
Còn về Hệ điều hành:
XP 81,02%
vin 7 13,63%
Vista 4,03%
Search engine:
Google vẫn là số 1 - được ưa chuộng tại Việt Nam
Còn tại Toiphammaytinh


            http://toiphammaytinh.blogspot.com

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA