[Lượm] Tổng hợp 100 trang download ebook miễn phí

 Ý tưởng của mình sưu tập khoảng 100 site có uy tín, nhưng có lẽ là hơi tham vọng quá :)). Có được độ chục site uy tín là tốt rồi, các site khác phần lớn copy link hoặc tích hợp tính năng của các trang tìm kiếm vào (Google, Bing,...)

Một số site mình hay tìm kiếm có đánh dấu:

 

1. eBook Search Queen

2. FlazX <====================== Tội phạm máy tính

3. e-Book Search

4. Ebookee <===================== Tội phạm máy tính

5. Docstoc

6. Brupt

7. PDF Search Online

8. Pdf Search Engine

9. PDFoxy

10. PDF Database

11. Toodoc

12. Free Ebook Search Engine

13. Ebook Search Engine

14. ShareMiner

15. PDFoo

16. Data-Sheet Search Engine

17. pdfgeni

18. PDFse Ebook Search

19. LooKPDF

20. PDFdig

21. pdfind

22. PDF Searcher

23. PDF One

24. FreeComputerBooks

25. eBook Searchr

26. Bookilook <================== Tội phạm máy tính

27. Scribd <===================== Tội phạm máy tính

28. SlideShare <================== Tội phạm máy tính

 29. Runet.ru <=================== Tội phạm máy tính

30. library.nu

31.http://www.0xdeadbeef.info/

32. Ebookw.net <================= Tội phạm máy tính

33. http://www.hvaonline.net/book/  <=========== :))

34. http://www.0xdeadbeef.info/      <=========== :))

35. http://share-book.com

36. http://docs.bor.org.ua/eBooks/                         update: 6/5/2011

37. http://www.bl.uk/#                                            update 20/6/2011

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100. Google.com <============ Trang này khỏi phải giới thiệu :)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA