[Tài liệu] 7785 website .vn bị hacker xâm nhập 31/5/2011

Ngồi search trên Zone-h site .vn xem thế nào được kết quả:
Total notifications: 7,785 of which 1,881 single ip and 5,904 mass defacements

Legend:
H - Homepage defacement
M - Mass defacement (click to view all defacements of this IP)
R - Redefacement (click to view all defacements of this site)
 Special defacement (special defacements are important websites)

Con số này chỉ là số ảo, thực tế sẽ nhiều hơn.  
Sẽ khó khăn cho phát triển Thương mại điện tử đây :)
Thêm nữa, thống kê Internet Việt Nam tháng 4/2011
Có tới 205.248 site .vn đã được đăng ký.


So sánh và tính tỷ lệ là ko hợp lý nhưng
Giả sử, các site trên Zone-h chỉ xác định Deface 1 lần... và tổng số là 205.248 site .vn


Thì có tới,3,79% số site .vn Việt Nam đã bị hacker defaced

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Thống kê] Internet 2011 qua các con số