[Lượm] Slide In Image Captions for Blogger

Lướt Google tìm được site http://css-tricks.com/ thấy có nhiều TUT hay lượm về trang trí Blogspot xem sao.

Bạn có thấy sự thay đổi? :)). Nguồn:css-tricks.com                                                        
Ngoài ra còn rất nhiều Tut khác cho bạn khám phá.... :)). Site/blog của bạn sẽ đẹp hơn :D

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA