[Lượm] Sửa lỗi USB is not accessible corrupted. The file or directory is corrupted and unreadable

Một ngày, bạn cắm USB chứa hàng GB dữ liệu của mình vào máy tính, nó báo:
Rất bình tĩnh, hãy làm như sau:
Vào Window + R và Gõ: chkdsk /f "tên ổ đĩa": rồi Enter và chờ kết quả
Như vậy là đã xong. Chúc bạn thành công
Ngoài lề,

Xem thêm:

Microsoft DOS chkdsk command

http://en.wikipedia.org/wiki/CHKDSK

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com