Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam

Đối tượng dự thi:
                 + Sinh viên
                 + Giảng viên (tuổi dưới 35)
Thời gian:
 Bắt đầu từ 20011 với Sinh viên và 2012 với Giáo viên

Nào, Nghiên cứu khoa học để khẳng định mình ------------------

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA