[Lượm] Form Login cho blogger

Ý tưởng tạo Form đăng nhập ngay trên Blogspot mình đã có bài viết hướng dẫn, nay lượm nhặt cho các bạn 1 bài hướng dẫn khác từ Blogspot của http://noct-land.blogspot.com
Giao diện mà bạn đạt được như sau:
 Toàn bộ bài viết của Noct
http://noct-land.blogspot.com/2011/03/form-ang-nhap-cho-blogspot.html

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA