Tội phạm máy tính là gì?


Trước khi bàn xem xét khái niệm thì cần phân biệt "Tội phạm công nghệ cao" (tội phạm sử dụng công nghệ cao) và "Tội phạm máy tính"
  • Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế INTERPOL thì khái niệm tội phạm công nghệ cao “là loại tội phạm sử dụng, lạm dụng những thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ có trình độ cao như một công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội”. Trong các dạng tội phạm công nghệ cao có hai dạng chính, đó là tội phạm máy tính (Computer Crime) và tội phạm CNTT – điều khiển học (Cyber Crime). Việc xác định hành vi phạm tội, mức độ tội phạm và mức phạt ở các nước trên thế giới có sự khác nhau tùy thuộc vào hệ thống pháp luật mà nước đó đang áp dụng.
  • Theo Bộ tư pháp Mỹ thì khái niệm tội phạm công nghệ cao là “bất cứ hành vi vi phạm pháp luật hình sự nào có liên quan đến việc sử dụng các hiểu biết về công nghệ máy tính trong việc phạm tội”.
Như vậy, có thể thấy mọi "Tội phạm máy tính" đều là "Tội phạm sử dụng công nghệ cao". Dựa trên quan điểm và phân tích trên TPMT đưa ra quan điểm: 
(Sửa đổi khái niệm theo BLHS 1999 sửa đôi 2009 )
“Tội phạm máy tính là hành vi vi phạm pháp luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự sử dụng máy tính một cách cố ý hoặc vô ý để thực hiện hành vi phạm tội, lưu trữ thông tin phạm tội hoặc xâm phạm đến hoạt động bình thường và an toàn của máy tính, hệ thống mạng máy tính”.

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA