[Văn bản] Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

NGHỊ ĐỊNH 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Điều 122. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

2. Bãi bỏ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/

Tải về: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2020/02/15.signed.pdf

Ví dụ:
Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;
d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;
đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;
g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;
h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Comments

 1. Buy Passport, Buy Drivers License, IELTS, PMP, NEBOSH, PTE, TOEFL Certificate. Buy Undetected Counterfeit Money ( genuinedockies201@gmail.com ) / Whatsapp: +1 (937) 601-8189  Buy high-quality Real Passports, Visas, Driver's License, ID CARDS, Marriage certificates, Diplomas, Birth Certificates, Credit cards, Utility bills, Social Security cards, Resident permits, Death certificates, Seaman card e.t.c

  We are a team of highly experienced and sophisticated IT professionals with many years of experience in producing high-quality documents of all categories.


  This list is not complete.

  For additional information and to place your order, just contact us by email, skype, or phone.

  Contact:

  Email:.......: ( genuinedockies201@gmail.com ) /

  Whatsapp:.......: +1 (937) 601-8189 /

  Text Us At:.....: +1 (937) 601-8189 /

  Skype Id:.........: lugert2 /

  Wickr: genuine201 /

  Website: https://onlinedocumentsandcounterfeitbanknote.com  Do not hesitate to contact us by email or call at any time and at any discretion.  TOPICS:

  Buy Real Passport Online,

  Buy Fake Passport Online,

  Buy Diplomatic Passport,

  Buy Second Valid Passport,

  Lost or Stolen Passport,

  Buy Real Drivers License Online,

  Buy Fake Drivers License Online,

  Buy USA Drivers License,

  Buy UK Drivers License,

  Buy German Drivers License,

  Buy certificate of naturalization,

  Buy international work permit,

  Buy international ID cards,

  Buy Residence Permit,

  Buy Social Security Number (SSN),

  Buy Ielts certificate online,

  Buy Toefl certificate online,

  Buy GMAT certificate online,
  BUY REAL AND Not Real DRIVING LICENCE

  Buy USA drivers license,

  Buy New Zealand drivers license,

  Buy German drivers license,

  Buy Dutch (Netherlands) drivers license,

  Buy Israeli drivers license,

  Buy UK (United Kingdom) drivers license,

  Buy Spanish drivers license,

  Buy Mexican drivers license,

  Buy South African drivers license,

  Buy Swiss (Switzerland) drivers license,

  Buy Chinese drivers license,

  Buy Austrian drivers license,

  Buy Japanese drivers license,

  Buy Ukrainian drivers license,

  Buy Cambodian drivers license,

  Buy Romanian drivers license,

  Buy Polish drivers license,

  Buy Bulgarian drivers license,

  Buy Moroccan drivers license,

  Buy Cyprus drivers license,

  Buy Norwegian drivers license,

  Buy Portuguese drivers license,

  Buy Lithuanian drivers license,

  Buy Russian drivers license,

  Buy Hungarian drivers license,

  Buy Brazilian drivers license,

  Buy Italian drivers license,

  Buy Jamaican drivers license,

  Buy South Korean drivers license,

  Buy Croatian drivers license,

  Buy Danish drivers license,

  Buy Malta drivers license,

  Buy Swedish drivers license,  BUY REAL IDENTITY CARDS,


  Contact:

  Email:.......: ( genuinedockies201@gmail.com ) /

  Whatsapp:.......: +1 (937) 601-8189 /

  Text Us At:.....: +1 (937) 601-8189 /

  Skype Id:.........: lugert2 /

  Wickr: genuine201 /

  Website: https://onlinedocumentsandcounterfeitbanknote.com  Do not hesitate to contact us by email or call at any time and at any discretion.

  ReplyDelete

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))

Popular posts from this blog

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum