[Tháng 8] Toiphammaytinh come back


Sau thời gian bận rộn, giờ blog tội phạm máy tính sẽ trở lại.

- Post 1 số chủ đề nghiên cứu về Tội phạm máy tính
- Trở lại với mục Bản quyền miễn phí (dạng tổng hợp theo ngày)
- Gợi ý 1 số hướng giải quyết các vụ việc do các bạn gửi mail về
- Update các thông tin thay đổi

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com