[RAT] Chuyên mục "Điều tra qua thư khán giả" của ANTV


Tình cờ bật qua kênh ANTV và xem chương trình "Điều tra theo thư khán giả" thấy một vài điểm bất hợp lý và dễ trở thành "mồi ngon" cho báo chí + luật sư. Bài viết dạng câu hỏi... vừa chém gió, vừa tìm hiểu :))

- ANTV có chức năng điều tra ? hay có chức năng phối hợp ?
- Điều tra viên, Cán bộ điều tra hay Phóng viên
Chưa rõ vai trò của họ là gì nhưng thấy mặc áo an ninh chắc là cán bộ điều tra :)
Chức năng và thẩm quyền của họ đến đâu ? Không phải cứ vác theo 1 cái máy camera rồi "điều tra".
Bởi, suy cho cùng.... theo thư của khản giả... thực chất mới chỉ là 1 phía mà thôi
- Trình độ chuyên môn của các "phóng viên" ứng xử còn NON và dễ bị động.... dễ rơi vào bẫy "lý luận" cũng như thực tiễn của dân :)

Vài lời chém gió !

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA