[Phân tích] Vụ chèn mã độc JavaApplet tại KBCHN.NET

Trong một loạt các sự kiện liên quan đến SINH TỬ LỆNH và các site bị tấn công, ngày 29/3/2012, trên HVAonline, thành viên có nickname miyumi2 đã có bài phân tích việc trang web kbchn.net lề trái ("phản động") bị chèn JavaApplet


 Code sau khi được anh Conmale phân tích

Đây là cách thức tương đối phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc sử dụng các ứng dụng của facebook

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA