[Security] Thông tin không chính xác về HVA và vụ BKAV forum bị hack

1. Sự việc BKAV forum bị hack và pub 1 phần database
2. Nhiều thông tin trái chiều về sự việc trên - ĐÚNG | SAI
3. Trong 1 bản tin của ICT trên VTC2 có đưa thông tin thiếu chính xác


4. Phát ngôn chính thức của BQT HVA


Đây là một mẩu tin thiếu cơ sở và dễ tạo ngộ nhận.
5. Bonus 3 "thành viên của HVA" theo như ICT mô tả :))
Pub ảnh thế này các anh ấy lại cho cái Blog của mình toi mất :)

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA