17 February 2012

[DNS] Google's DNS IPv4 and IPv6


Bài viết liên quan:

Google’s DNS server Address ipv4:
8.8.8.8 (primary)
8.8.4.4 (secondary)

Google’s DNS server Address ipv6:

2001:4860:4860::8888 (primary)
2001:4860:4860::8844 (secondary)

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))