21 February 2012

[RAT] Càng tìm hiểu thì càng hụt hẫng mà thôi


Bài viết liên quan:

Đôi khi, cứ muốn bóc tách....... hiểu rõ mọi vấn đề thì càng thấy sợ và càng hụt hẫng mà thôi .........

Giống như Triết học mà quá đào sâu thì Tẩu hỏa nhập ma

:))

P/S: Cảm hứng nhân cái vụ Sinh viên FPT :))

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))