19 February 2012

[Security] Cách nhận biết 1 Facebook Scam


Bài viết liên quan:

Malware đã đưa ra 5 chỉ dẫn để phát hiện 1 Facebook Scam


1. Baits


2. App ID (name, photo, permissions)
3. Blind Likes and Shares
4. Install add-ons/browser extensions/updates
5. The Quiz Maze

[ Via ]

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))