[News] Tóm đối tượng đã tấn công WebScan.
Lượm từ http://dantri.com.vn

Sắp tới khả năng nhóm Anonymous cũng bị tóm bởi chúng ta rồi :))))))))) . Vấn đề chỉ là "SỚM" hay "MUỘN" ấy mà :)
Ngoài lề, - thật là thú vị- :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA