[News] Tóm đối tượng đã tấn công WebScan.
Lượm từ http://dantri.com.vn

Sắp tới khả năng nhóm Anonymous cũng bị tóm bởi chúng ta rồi :))))))))) . Vấn đề chỉ là "SỚM" hay "MUỘN" ấy mà :)
Ngoài lề, - thật là thú vị- :))

Comments

Popular posts from this blog

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum