[GHO] Nguyễn Hải xDark GHO - Windows 7 Sp1 x64 Full Soft


Tên bản Ghost: xDark.GHO - Ghost Windows 7 Sp1 x64 Full Soft
Upload to MF , 4share ,Share.vnn.vn and more
Dung lượng :7,47 GbPhần mềm đã cài đặt cho xDark.GHOUtillities

- Ccleaner 3.13.1600
- Windows 7 Manager
- Tune Up 2012
- Unlocker

Driver

- Driver Genius Professional Edition
Office

- Microsoft Office 2010 Profesional Plus
- Unikey
- Foxit Reader

Speed Up

- Game Booster
- ExtremeCopy Pro


Quản lý tập tin

- Winrar
- 7-zip
- FFJS

Plugin

- Adobe AIR
- Adobe Flash Player 10 Plugin
- Adobe Flash Plaer 11 ActiveX
- Java (TM) 6 Update 29

Thư viện for Windows

- .NET Framework 4
- Microsoft Visual C++ 2005, 2008 , 2010
- Microsoft Silverlight

Trình duyệt Web

- IE 9
- Google Chrome 16
- Mozila Firefox

Chat

- Yahoo

Multimedia

- Autoplay Media Studio 8
- KmPlayer
- Windows Media Player
- K-lite- Codec
- VLC
- Winamp

Download

- Internet Download Manager ( add acc Premium trọn đời Filesonic.com )


Và còn nhiều Soft đa dạng, đa tính năng đang chờ bạn khám phá

Download xDark.GHO - Ghost Windows 7 Sp1 x64 Full Soft


Link Mediafire
Pass giải nén hoangngocminh92@ghostviet.com
Thanks to Uploader Ghostviet : hoangngocminh92

Link share.vnn.vn
- 1 link ( đang update )
- Multilink ( đang update )

Link 4share.vn

- 1 link http://up.4share.vn/d/6557545751555450
Thanks to se7venl0v3_198 - Ghostviet.com

- Multilink : http://up.4share.vn/d/2311121111151212

- Link Megaupload : http://www.megaupload.com/?f=0XMLHA8J
Pass giải nén hoangngocminh92@ghostviet.com
Thanks to Uploader Ghostviet : hoangngocminh92
Update các link khác ...
Mã MD5

Md5 4share
xDark.GHO 677E7D83 - 79823F97 - B363169A - A93BEA65

001 218CE731 - ADAC9429 - 9AA86796 - 8404C8E1
002 F8CBB70C - 53FF994C - A036398B - 9E37FD72
003 35BC85B1 - 3C842E1E - 79DD3A32 - E31D498F
004 AF0B6CE4 - 24795118 - 45A68314 - AFCD8916
005 80548B4C - 82CED3B2 - AF49C7B2 - B3A047B3
006 2F7F9DA5 - 3817DA4B - 8255D314 - 338B712A
007 76696433 - E4A5A1B6 - 61B740D4 - C388884B
008 CBF127DC - 728A300B - 4EB1C837 - A28B7FBF
009 2358AFFA - 6FF05627 - B5108F22 - 3EE2E6F3
010 1FD44CFC - 20707DF1 - 3ED735C4 - E2967D4A
011 328B90FD - 66C0DD5A - E67924FF - 7820F6E3
012 8761F7DF - 77F7B38F - 21D6EFB9 - 2DBD235F
013 BBF3555C - 221738E7 - 1497BDE1 - 05117D60
014 8910A82D - 8307CE26 - C2E6FB35 - E2D7231E
015 CFF7AAEB - 73271794 - CAA9A307 - AB748CFD
016 92661C70 - 53159309 - FBEBD68C - C5D611BD
017 E75DDF5E - AFD57ECE - 6B6868EB - 7CF818C8
018 1A388745 - 9DEFFC9B - A8A73F97 - 549F1918
019 BFFAC00D - 36B59D64 - A224C9C6 - 77319F1C
020 C1155F8F - D6898C41 - 7051390D - 547D112C
021 B377E150 - EA78A327 - DDF038E7 - 75F7714D
022 8193AEA2 - 2AE4A01F - 394FC27D - 7DB58E8B
023 A1685C8A - 8234BD53 - 48BDD00F - 51653E67
024 D2C9CFE3 - E937DBA2 - FF858CBE - B3F11178
025 97192164 - CD5E74F5 - 3A7D7030 - C2132C60
026 68B917A4 - 47C7004F - F2678BA8 - DB1C7CB0
027 C8B93499 - 45530C1E - C7A48C89 - 34E4751F
028 96466F54 - E983F2E4 - C0BE7C44 - 04E26B0D
029 BC3BAFF4 - AED5D204 - FBE63CDE - 207B1475
031 E55F97E3 - 9C6987CF - 7DEB95CA - 74DA2683
032 24B47013 - 7F8A5A12 - F749FF6A - 74D9AAB8
033 610E9C79 - FD2C597C - 9AD20936 - 9D934488
034 89B2D6E0 - 7BEB979F - 3B1AE7AE - D14425D9
035 2340A346 - AB2A513C - 72B719A3 - 3FEAADD6
036 058CF6DE - 527FDC20 - A4CF1AD1 - D3C1BD3B
038 CB452374 - 16D07A09 - 92F5CB4F - 7473F127
039 80EDA2F4 - 56E02A9E - 49D90C6C - 31F8F656
Md5 MF, MU :
001: 2a00ebf02f0d02d40945b3d16fd43ad1
002: 787f264d78a78f459736f99f90320df7
003: e24bf62250ea04a47aa8f30b41cdde37
004: e1106b3b8af01d280a2931c0038fc56c
005: 99d4a80825605a1cb6b0fc90e8636e02
006: a4cfde7fe30feb748356ad1487c12292
007: ec04306dfec0c6f0323385c24b45090b
008: 911971815087796614ebd6e72a878c1b
009: 5a324674998187fb62d3c91b913b9954
010: 316ff0b2476703a9b33f2d915e08f5b4
011: c4192c883a5c66da3805a8231cd24ac6
012: df5cbff250318521d5937951e3bed24e
013: e339eb2d0376e177e0f828052893bba6
014: dfcd34dfd6d8a8fdc423f7563280a3aa
015: a1aa0a03289cbc7364737969fbfe5dab
016: 807a62083f0335a2be83eb443d42ea1f
017: bb9d838ebe51c314b2be908ad479c345
018: 33ede13b1cfa6170e5bce13f9ae66727
019: 08da1ea40e3b243d551f1ab05936f911
020: f90421adc4330869f67861ea322dc063
021: 5e71b9b99f14805e3fc49f50087a3690
022: 1af2f0ecceecd9d68f12143d22c00f0a
023: 6c0e92f180aa426efa232914a2ad6e17
024: 75ff5c2b74252a28b078fbcf4543099f
025: 54ab9e0858fd1c980facde6eaaabe00d
026: ff99f39bce32b81d7615b81c27eee71e
027: 3678457238a2415cf6bb5e2fd985c07b
028: db49b0ac72e8646f82c511ca6cd26c92
029: c36fb97749913f5896892d2e814909ff
030: 2d8dcd7a9700a5678ce70bba32be6fbc
031: 5b2403b45e21b786e3838a4c19c956d1
032: 64e37ad6c0ed57c0c83652441e09aaba
033: af9bf242348d16af44f3d4c733730e54
034: a823c0e1d5cdddba4896dd2d9cfc2555
035: 691fe7e2440dc026fde2484d3d58c88a
036: e529a1790cd2a4c4a19f139b9994af12
037: 383966bbc05b6ffe4094009a41d2879e
038: e96921698867a192019698eec5362bba
039: c7312e3b68b642f494999b802dbae8fd

- Check đúng MD5 của file tải về. Kiểm tra đúng dung lượng, sau đó mới tiến hành Ghost
- Nên chọn Format ổ cần Ghost trước khi Ghost
- Khi Ghost xong , nếu Windows gặp hiện tượng trả Crack, thì dùng Windows Loader v2.1 để active Win ; Linkhttp://www.mediafire.com/?7n703c8b6g8k30h

- Nếu thiếu Driver thì tải bộ Easy Driver Pack 5.21 về bổ sung .Link xem trên Google

- Nên cập nhật Driver mới nhất, sử dụng Driver Genius Professional Edition đã được cài sẵn

- Nếu gặp tình trạng CPU chỉ nhận 2 nhân


Bạn vào start, run, điền msconfig nhấn enter. Chọn thẻ boot, nhấn advand option, bỏ kiểm trước Number of processors, nhấn OK, nhấn Apply, nhấn OK. Reset máy, sau đó mở lại cpuz và xem thử. Nếu có đủ 4 nhân thì lại vào msconfig, chọn thẻ Boot, Advand option, check vào Number of processors chọn số nhân là 4, nhấn OK, Apply, OK

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA