[RAT] Ngồi nhặt sạn ở báo Dantri :)) - Bài Internet 2011 qua các con số

Ngồi đi lướt báo thấy cái này
Nhìn lại gì đó........ trên dantri


Nguồn của số liệu này đã được mình post tham khảo từ trước tết ở bài: Thống kê: Internet 2011 qua các con số
Có 1 số lỗi nhỏ trong type: chắc chủ định của tác giả hoặc biên tập viên muốn kiểm tra xem độc giả của Dantri có phải là những người chịu khó đọc không? Lượng độc giả có nhiều không? hay chỉ là dạng lướt tiêu đề rồi NEXT :)
Thử check tiếp 1 tẹo xem... Google nhé :)


Đây là kết quả:... rất khiêm tốn: 62 kết quả chính xác sử dụng đúng title trên


---Chưa xem xét việc change title.

Có thể thấy, 1 lỗi nhỏ nhưng hậu quả có thể rất lớn - Chắc tại mình mắc bệnh hay phóng đại mọi thứ :)))

Comments

Popular posts from this blog

[Security] 10 version windows 8

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum