[Security] Facebook Spam vs $$$$$$$$$

Lâu rồi, Xnohat có phân tích 1 em malware chuyên đi spam các facebook khác.. .. . Hôm nay tình cờ đọc được 1 bài trên Fsecure mô tả chi tiết hoạt động của nó


Mọi người vào ngâm cứu và tìm ra 1 hướng riêng cho mình :)))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA