[RAT] Tuần này có vẻ có nhiều biến động

Tự dưng có cái dự cảm (của Gia Cát Dự) thấy tuần này có nhiều biến động đây :))

THử chờ xem... THứ 5 rồi :))

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com