[RAT] Thành lập thêm đội phòng chống TP sử dụng công nghệ cao tại Đồng Nai


Theo đó, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiệm vụ nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; tình hình hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để tham mưu lãnh đạo cấp trên về chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; thu thập, phục hồi, phân tích dữ liệu, chứng cứ điện tử để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác. Tổ chức điều tra các vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, bản quyền phần mềm máy tính…và các lĩnh vực công nghệ cao khác theo quy định của pháp luật.
Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập và đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA