[Security] REAL-f


Source: http://www.vietnamnet.vn
             http://real-f.jp/Thế này thì còn gì là Bảo mật qua Sinh trắc học nữa  :))
Đúng là, không có giới hạn nào cho con người.........
Hồi trước, bên BKIS có  demo cách vượt qua Kiểm tra qua nhận diện ảnh khuôn mặt... giờ có cái này rồi, cần gì phải Photoshop nữa :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA