[Security] Những trò xưa như trái đất lại có tác dụng


Vừa lượn thấy 2 cái title trên Vietnamnet.......... cái này đã có từ lâu rồi :)
Viết 1 chương trình lọc
+ Email
+ Phone
+ Các info khác 
rồi.............. Spam, lừa đảo...... (các con gà và hóa gà).........
(thêm 1 vài thủ thuật để vào Inbox..... Ngon :)) )
Nguồn thu vô cùng lớn :))
(nói suông thế cũng chán nhỉ :)) )
Google search thử xem

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA