[RAT] Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách 0130 - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

Chủ yếu là hình ảnh thôi :))
Nội dung: các bạn tự google search : "Quyết định số Số 822/QĐ-BTC - của Bộ Tài chính nhé

Comments

Popular posts from this blog

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum