27 October 2011

[RAT] Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách 0130 - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm


Bài viết liên quan:

Chủ yếu là hình ảnh thôi :))
Nội dung: các bạn tự google search : "Quyết định số Số 822/QĐ-BTC - của Bộ Tài chính nhé

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))